Lĩnh vực: Phòng cháy, chữa cháy

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp
thực hiện
Mức độ
1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
2 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
3 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
4 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
5 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
6 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
7 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
8 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
9 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
10 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
11 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
12 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
13 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 2
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 65
Tổng số lượt truy cập: 644238