Lĩnh vực: Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp
thực hiện
Mức độ
1 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Huyện Mức độ 2
2 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Huyện Mức độ 2
3 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Huyện Mức độ 2
4 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Huyện Mức độ 2
5 Điều chỉnh những thay đổi trong số hộ khẩu tại Công an cấp huyện Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Huyện Mức độ 2
6 Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Huyện Mức độ 2
7 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Huyện Mức độ 2
8 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Huyện Mức độ 1
9 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Huyện Mức độ 2
10 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
11 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
12 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
13 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
14 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
15 Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
16 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
17 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
18 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
19 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
20 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
21 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
22 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
23 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 1
24 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
25 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
26 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã Mức độ 2
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 57
Tổng số lượt truy cập: 644181