Lĩnh vực: Đăng ký quản lý con dấu

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp
thực hiện
Mức độ
1 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký quản lý con dấu Cấp Tỉnh Mức độ 2
2 Đăng ký lại mẫu con dấu Đăng ký quản lý con dấu Cấp Tỉnh Mức độ 2
3 Đăng ký thêm con dấu Đăng ký quản lý con dấu Cấp Tỉnh Mức độ 2
4 Đăng ký làm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Đăng ký quản lý con dấu Cấp Tỉnh Mức độ 2
5 Đối, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Đăng ký quản lý con dấu Cấp Tỉnh Mức độ 2
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 71
Tổng số lượt truy cập: 644270