Lĩnh vực: Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp
thực hiện
Mức độ
1 Cấp Mới Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Cấp Tỉnh Mức độ 2
2 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Cấp Tỉnh Mức độ 2
3 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Cấp Tỉnh Mức độ 2
4 Cấp mới Chứng minh nhân dân 9 số thực hiện tại cấp huyện Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Cấp Huyện Mức độ 2
5 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Cấp Huyện Mức độ 2
6 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Cấp Huyện Mức độ 2
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 48
Tổng số lượt truy cập: 644166