Cải cách hành chính

Triển khai Quyết định về việc Công khai áp dụng Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.
Ngày 24/5/2017, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã ký ban hành Quyết định 619/QĐ-CAT-PV11 về việc Công khai áp dụng Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ. Ban hành kèm theo quyết định này, Công an tỉnh đã biên soạn Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ được thực hiện ở 3 cấp: tỉnh, huyện và xã.
Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh gồm 11 lĩnh vực với 139 thủ tục, trong đó cấp tỉnh có 90 thủ tục, cấp huyện có 28 thủ tục, cấp xã có 21 thủ tục; gồm các lĩnh vực: Quản lý xuất nhập cảnh; Đăng ký quản lý con dấu; Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Cấp, quản lý chứng minh nhân dân; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Tổ chức cán bộ; Chính sách; Khiếu nại, tố cáo; Phòng cháy chữa cháy, Đăng ký, quản lý cư trú. Các quy định trong Bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa về tên, cơ sở pháp lý, xác định đầy đủ các bộ phận cấu thành theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Công an. Từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh liên quan đến tổ chức, công dân được sắp xếp thống nhất theo trình tự, trong đó nêu rõ cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết, thành phần, số lượng hồ sơ, đối tượng, cơ quan tiến hành, kết quả sản phẩm, lệ phí, các mẫu đơn, tờ khai, yêu cầu điều kiện.

Nội dung các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa một bước, dễ tìm hiểu, tiếp cận và thực hiện theo phương châm ngắn gọn nhưng chặt chẽ. Sau khi phát hành Bộ thủ tục hành chính, Công an tỉnh sẽ phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức đăng tải, niêm yết công khai Quyết định, danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và mẫu đơn, tờ khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ để tổ chức, doanh nghiệp, người dân có thể dễ dàng khai thác qua internet thay vì phải tới tận cơ quan thực hiện chờ đợi, lấy mẫu và tìm hiểu quy trình thực hiện như trước.

Việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng trong việc quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Công an về đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính được coi là khâu đột pháp, nhằm góp phần tháo gỡ các rào cản về hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, đổi mới hơn nữa các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn tỉnh.
Thanh Nhàn (CA tỉnh)
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 9
Tổng số lượt truy cập: 39267