Cải cách hành chính

Hạ Hòa: Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hạ Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được chấn chỉnh, hoạt động có nề nếp, đã kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân đến làm việc.
Công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Hạ Hòa đã được tăng cường thực hiện thường xuyên và quyết liệt; xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của huyện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng lên. Qua đó việc giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã đi vào nề nếp, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Hiền Lương
 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như: 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện sử dụng mạng nội bộ và trên 90% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc; đa số UBND các xã, thị trấn đã kết nối mạng internet, tạo điều kiện thuận tiện trong việc tra cứu văn bản, trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công việc.  Công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đã có nhiều cải cách, đổi mới. UBND huyện đã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng chuyên môn thường xuyên nghiên cứu tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, từng bước nâng cao tiến độ, chất lượng các thủ tục hành chính, được cơ quan, tổ chức, công dân đánh giá tích cực và đồng tình ủng hộ. 33/33 xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai 12 lĩnh vực với 265 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực theo quyết định của cấp có thẩm quyền được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, đáp ứng tốt nhu cầu tìm hiểu, tra cứu và khai thác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn đã ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí 2 công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức và thực hiện nghiêm túc theo các nội dung quy chế đề ra. Hằng năm UBND huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ nhằm mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của thực hiện cải cách hành chính, tạo tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Qua kiểm tra sẽ kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
 
Ghi nhận của chúng tôi tại xã Hiền Lương (huyện Hạ Hòa), việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa đảm bảo đúng quy trình, nhanh gọn. Có thể nói, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã trong những năm qua, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, không gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND xã. Đặc biệt, Đảng ủy, UBND xã đã quan tâm đến việc quán triệt, giáo dục, nâng cao tinh thần thái độ tận tình phục vụ, ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ, công chức, đơn giản hóa các TTHC theo thẩm quyền, coi đây là một trong những yếu tố chủ đạo để cải cách hành chính đạt hiệu quả. Ông Lê Đăng Hùng - Chủ tịch UBND xã Hiền Lương cho biết: “UBND xã vừa cho sửa chữa, cải tạo lại trụ sở làm việc, bố trí phòng làm việc riêng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cùng trang thiết bị theo quy định. Điều này cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến làm việc tại UBND xã”.
 
Ông Trần Văn Nghĩa ở khu 2 (xã Hiền Lương) vừa chờ cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính, vừa chia sẻ với chúng tôi: “Trong những năm gần đây, tôi thấy liên hệ làm việc tại UBND xã thoải mái hơn nhiều. Các cán bộ đã hướng dẫn tận tình, niềm nở, giúp chúng tôi hoàn tất các thủ tục hành chính nhanh chóng. Tôi cảm thấy rất hài lòng”.
 
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tại cơ sở vẫn xuất hiện một số tồn tại, hạn chế như công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số đơn vị còn thiếu quyết liệt, chưa chủ động; việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính còn thiếu khoa học; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ.
 
Ông Ngô Anh Vũ - Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho chúng tôi biết: “Để khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính, chúng tôi xác định yếu tố con người là trọng tâm. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức tuân thủ quy tắc, văn hóa ứng xử, chấn chỉnh lề lối làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa cũng thường xuyên được tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử”.
 
Liên tục kiểm tra giám sát, chủ động tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân cũng là giải pháp của các cấp ủy, chính quyền huyện Hạ Hòa góp phần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân tự đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, giảm thời gian và chi phí khiến người dân, tổ chức hài lòng.

Theo phutho.gov.vn

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 58
Tổng số lượt truy cập: 607179